Ing. Monika Vilémová, Ph.D. [ vědecký pracovník, oddělení materiálového inženýrství ]

Pracoviště: Hlavní budova, místnost: B 107
Tel.: 266 052932
Fax: 286 586 389
Email: vilemova@ipp.cas.czVýchova studentů

2017-nowJakub Veverka
Školitel, vedoucí disertační práce
Teplotní stabilita wolframových slitin
2012-2013Dana Tonarová
Vedoucí bakalářské práce
Póry v materiálech a jejich charakterizace
2014-2015Dana Tonarová
Vedoucí diplomové práce
Modifikace wolframu mechanickým legováním
2009-2010Michal Kazda
Vedoucí diplomové práce
Vliv přípravy povrchu na mechanické vlastnosti těles s nástřiky

Výzkumné projekty

2020-2022Tailoring thermal stability of W-Cr based alloys for fusion application
Principal investigator
Poskytovatel: Czech Science Foundation; ID projektu: 20-18392S
2020-2022Modifikace teplotní stability slitin na bázi W-Cr pro aplikaci ve fúzních reaktorech
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA20-18392S
2019-2021Vysokoteplotní příprava pokročilých žáruvzdorných materiálů indukčně vázaným plazmatem v kontrolované atmosféře
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA19-14339S
2017-2019Stabilita rozhraní pokročilých wolframových materiálů za vysokých teplot
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA17-23154S
2017-2019Vliv defektů na vlastnosti biokompatibilních slitin s vysokou entropií
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA17-17016S
2017-2019Disperzně zpevněné vysoce entropické slitiny pro použití za extrémních podmínek
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA17-23964S
2018-2019Samopasivační wolframové slitiny
Spoluřešitel
Poskytovatel: Euratom; ID projektu: *MAT-3.1.1-T005
2017-2019Mobility project between the Czech and Chinese Academies of Sciences on plasma-material interactions in fusion devices
Spoluřešitel
Poskytovatel: Akademie věd České republiky; ID projektu: CAS-17-14
2014-2018Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GB14-36566G
2017-2018Vývoj a testování spojů wolfram-ocel pro DEMO
Spoluřešitel
Poskytovatel: Euratom; ID projektu: AWP17-ENR-FZJ-01
2014-2016Interakce izotopů vodíku s fúzními materiály
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA14-12837S
2014-2014Optimalizace a charakterizace spojů wolfram-ocel s využitím různých povlakovacích technik a gradovaných vrstev
Spoluřešitel
Poskytovatel: Euratom; ID projektu: WP14-ER-01/FZJ-10
2012-2013Kompozity a gradované vrstvy wolfram-ocel pro fúzní aplikace
Spoluřešitel
Poskytovatel: Euratom v rámci EFDA (European Fusion Development Agreement); ID projektu: WP12-MAT-HHFM
2013-2013Změny ve fúzních materiálech po expozici laserem, proudovým a tokamakovým plazmatem
Spoluřešitel
Poskytovatel: Euratom v rámci EFDA (European Fusion Development Agreement); ID projektu: WP13-IPH-A01-P3-01
2007-2011Změny struktury a mechanických vlastností plazmových nástřiků při různém zatěžování
Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ID projektu: ME 901

Seznam publikací

2020Terentyev D., Vilémová M., Yin C., Veverka J., Dubinko A., Matějíček J.: Assessment of mechanical properties of SPS-produced tungsten including effect of neutron irradiation. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 89 (2020) č. článku 105207.
[ Link ]
 
 Koller M., Vilémová M., Lukáč F., Beran P., Čížek J., Hadraba H., Matějíček J., Veverka J., Seiner H.: An ultrasonic study of relaxation processes in pure and mechanically alloyed tungsten. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 90 [August] (2020) č. článku 105233.
[ Link ]
 
2019Heuer S., Matějíček J., Vilémová M., Koller M., Illková K., Veverka J., Weber T., Pintsuk G., Coenen J.W., Linsmeier Ch.: Atmospheric plasma spraying of functionally graded steel/tungsten layers for the first wall of future fusion reactors. Surface and Coatings Technology 366 [25 May 2019] (2019) 170-178.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Vilémová M., Veverka J., Kubásek J., Lukáč F., Novák P., Preisler D., Stráský J., Weiss Z.: On the Structural and Chemical Homogeneity of Spark Plasma Sintered Tungsten. Metals 9 [8] (2019) č. článku 879.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Vilémová M., Moskal D., Mušálek R., Krofta J., Janata M., Kutílek Z., Klečka J., Heuer S., Martan J., Nardozza E., Houdková Š., Dorow-Gerspach D.: The Role of Laser Texturing in Improving the Adhesion of Plasma Sprayed Tungsten Coatings. Journal of Thermal Spray Technology 28 [7] (2019) 1346-1362.
[ Link ]
 
 Chlup Z., Fintová S., Hadraba H., Kuběna I., Vilémová M., Matějíček J.: Fatigue Behaviour and Crack Initiation in CoCrFeNiMn High-Entropy Alloy Processed by Powder Metallurgy. Metals 9 [10] (2019) č. článku 1110.
[ Link ]
 
 Velpula Praveen K., Ďurák M., Kramer D., Meadows A.R., Vilémová M., Rus B.: Evolution of femtosecond laser damage in a hafnia-silica multi-layer dielectric coating. Optics Letters 44 [21] (2019) 5342-5345.
[ Link ]
 
 Čížek J., Vilémová M., Lukáč F., Koller M., Kondás J., Singh R.: Cold Sprayed Tungsten Armor for Tokamak First Wall. Coatings 9 [12] (2019) č. článku 836.
[ Link ]
 
 Málek J., Zýka J., Lukáč F., Vilémová M., Vlasák T., Čížek J., Melikhova O., Macháčková A., Kim H.S.: The effect of processing route on properties of HfNbTaTiZr high entropy alloy. Materials 12 [23] (2019) č. článku 4022.
[ Link ]
 
 Vilémová M., Lukáč F., Veverka J., Illková K., Matějíček J.: Controlling the carbide formation and chromium depletion in W-Cr alloy during field assisted sintering. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 79 (2019) 217-223.
[ Link ]
 
 Vilémová M., Illková K., Csáki Š., Lukáč F., Hadraba H., Matějíček J., Chlup Z., Klečka J.: Thermal and Oxidation Behavior of CoCrFeMnNi Alloy with and Without Yttrium Oxide Particle Dispersion. Journal of Materials Engineering and Performance 28 [9] (2019) 5850-5859.
[ Link ]
 
2018Vilémová M., Illková K., Lukáč F., Matějíček J., Klečka J., Leitner J.: Microstructure and phase stability of W-Cr alloy prepared by spark plasma sintering. Fusion Engineering and Design 127 [February] (2018) 173-178.
[ Link ]
 
 Yin C., Terentyev D., Pardoen T., Bakaeva A., Petrov R., Antusch S., Rieth M., Vilémová M., Matějíček J., Zhang T.: Tensile properties of baseline and advanced tungsten grades for fusion applications. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 75 [September] (2018) 153-162.
[ Link ]
 
 Dobeš F., Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Vilémová M., Matějíček J.: Compressive creep behavior of an oxide-dispersion-strengthened CoCrFeMnNi high-entropy alloy. Materials Science and Engineering A-Structural materials 732 [AUG] (2018) 99-104.
[ Link ]
 
 Štraus J., Koláček K., Schmidt J., Frolov O., Vilémová M., Matějíček J., Jäger A., Juha L., Toufarová M., Choukorov A., Kasuya K.: Response of fusion plasma-facing materials to nanosecond pulses of extreme ultraviolet radiation. Laser and Particle Beams 36 [3] (2018) 293-307.
[ Link ]
 
 Tanure L., Bakaeva A., Lapeire L., Terentyev D., Vilémová M., Matějíček J., Verbeken K.: Nano-hardness, EBSD analysis and mechanical behavior of ultra-fine grain tungsten for fusion applications as plasma facing material. Surface and Coatings Technology 355 (2018) 252-258.
[International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams. Lisbon, 09.07.2017-14.07.2017]
[ Link ]
 
2017Illková K., Vilémová M., Lukáč F.: FÁZOVÁ STABILITA Y2O3 A W-Y2O3 ZPRACOVANÝCH METODOU MECHANICKÉHO LEGOVÁNÍ. 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017, s. 69-72. ISBN 978-80-7560-060-8.
[Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář/39./. Kouty u Ledče nad Sázavou (CZ), 22.05.2017-26.05.2017]
[ Anotace ]
 Matějíček J., Weinzettl V., Vilémová M., Morgan T.W., De Temmerman G., Dimitrova M., Cavalier J., Adámek J., Seidl J., Jäger A.: ELM-induced arcing on tungsten fuzz in the COMPASS divertor region. Journal of Nuclear Materials 492 [August] (2017) 204-212.
[International Conference on Plasma Surface Interactions in Controlled Fusion Devices, PSI 2016/22./. Roma, 30.05.2016-03.06.2016]
[ Link ]
 
 Lukáč F., Vilémová M., Nevrlá B., Klečka J., Chráska T., Molnárová O.: Properties of Mechanically Alloyed W-Ti Materials with Dual Phase Particle Dispersion. Metals 7 [1] (2017) č. článku 3.
[ Link ]
 
 Kolegar T., Matoušek M., Vilémová M., Starý V.: ADHESION OF BIOCOMPATIBLE TiNb COATING. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Vol. 8. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017 - (Tolde, Z.), s. 5-7. CTU Proceedings, 8. ISBN 978-80-01-06135-0. E-ISSN 2336-5382.
[Biomaterials and surfaces 2016. Herbertov (CZ), 20.09.2016-23.09.2016]
[ Link ]
 
 Matějíček J., Vilémová M., Nevrlá B., Kocmanová L., Veverka J., Halasová M., Hadraba H.: The influence of substrate temperature and spraying distance on the properties of plasma sprayed tungsten and steel coatings deposited in a shrouding chamber. Surface and Coatings Technology 318 [May] (2017) 217-223.
[International Meeting on Thermal Spraying (RIPT)/7./. Limoges, 09.12.2015-11.12.2015]
[ Link ]
 
 Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Dobeš F., Roupcová P., Vilémová M., Matějíček J.: Oxide dispersion strengthened CoCrFeNiMn high-entropy alloy. Materials Science and Engineering A-Structural materials 689 [MAR] (2017) 252-256.
[ Link ]
 
 Klečka J., Mušálek R., Vilémová M., Lukáč F.: On tungsten spraying using inductively coupled plasma system - First results. METAL 2017: 26th International Conference on Metallurgy and Materials: abstracts. Ostrava: Tanger Ltd., 2017, s. 1321-1326. ISBN 978-80-87294-73-4.
[26th International Conference on Metallurgy and Materials. Brno (CZ), 24.05.2017-26.05.2017]
2016Matějíček J., Vilémová M., Hadraba H., Di Gabriele F., Kuběna I., Kolíbalová E., Michalička J., Čech J., Jäger A.: Behavior of W-based materials in hot helium gas. Nuclear Materials and Energy 9 [December] (2016) 405-410.
[International Conference of Fusion Reactor Material (ICFRM-17) /17./. Aachen, 11.10.2015-16.10.2015]
[ Link ]
 
 Vilémová M., Pala Z., Jäger A., Matějíček J., Chernyshova M., Kowalska-Strzeciwilk E., Gribkov V. A., Janata M.: Behavior and microstructural changes in different tungsten-based materials under pulsed plasma loading. Nuclear Materials and Energy 9 [December] (2016) 123-127.
[International Conference of Fusion Reactor Material (ICFRM-17) /17./. Aachen, 11.10.2015-16.10.2015]
[ Link ]
 
 Vilémová M., Nevrlá B., Pala Z., Kocmanová L., Janata M., Matějíček J., Tonarová D.: Properties of Ultrafine-Grained Tungsten Prepared by Ball Milling and Spark Plasma Sintering. Applied Mechanics and Materials. Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications Inc, 2016 - (Fischer, C.), s. 399-404. (Engineering Mechanics. 821). ISBN 978-3-03835-700-1. ISSN 1660-9336.
[Engineering Mechanics 2015, International conference engineering mechanics 2015/21./. Svratka (CZ), 11.05.2015-14.05.2015]
[ Link ]
 
 Chernyshova M., Gribkov V. A., Kowalska-Strzeciwilk E., Kubkowska M., Miklaszewski R., Paduch M., Pisarczyk T., Zielinska E., Demina E.V., Pimenov V. N., Maslyaev S. A., Bondarenko G.G., Vilémová M., Matějíček J.: Interaction of powerful hot plasma and fast ion streams with materials in dense plasma focus devices. Fusion Engineering and Design 113 [December] (2016) 109-118.
[ Link ]
 
 Vilémová M., Pala Z., Jäger A., Matějíček J., Chernyshova M., Kowalska-Strzęciwilk E., Tonarová D., Gribkov V. A.: Evaluation of surface, microstructure and phase modifications on various tungsten grades induced by pulsed plasma loading. Physica Scripta 91 [3] (2016) 034003.
[PLASMA 2015 : International Conference on Research and Applications of Plasmas. Warsaw, 07.09.2015-11.09.2015]
[ Link ]
 
 Ganvir A., Curry N., Markocsan N., Nylen P., Joshi S., Vilémová M., Pala Z.: Influence of Microstructure on Thermal Properties of Axial Suspension Plasma-Sprayed YSZ Thermal Barrier Coatings. Journal of Thermal Spray Technology 25 [1-2] (2016) 202-212.
[ITSC 2015: International Thermal Spray Conference and Exposition. Long Beach, California, 11.05.2015-14.05.2015]
[ Link ]
 
 Brožek V., Březina V., Brom P., Kubatík T., Vilémová M., Mastný L., Novák M.: Black Chromia Plating for the Solar Radiation Absorbers. Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2016 - (Veselý, M.; Hrdlička, Z.; Hanika, J.; Lubojacký, J.), s. 253-258. ICCT. ISBN 978-80-86238-94-4. ISSN 2336-811X.
[International Conference on Chemical Technology, ICCT2016 /4./. Mikulov (CZ), 25.04.2016-27.04.2016]
[ Link ]
 
 Brožek V., Mastný L., Novák M., Vilémová M., Kubatík T.: Black Chromia Coatings on Metal Tubes for the Solar Collectors. METAL 2016 – Conference proceedings: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2016, s. 1025-1030. METAL. ISBN 978-80-87294-67-3.
[METAL 2016 - 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials/25./. Brno (CZ), 25.05.2016-27.05.2016]
[ Link ]
 
2015Berka J., Vilémová M., Sajdl P.: Testing of degradation of alloy 800 H in impure helium at 760 °C. Journal of Nuclear Materials 464 [September] (2015) 221-229.
[ Link ]
 
 Chráska T., Pala Z., Mušálek R., Medřický J., Vilémová M.: Post-treatment of Plasma-Sprayed Amorphous Ceramic Coatings by Spark Plasma Sintering. Journal of Thermal Spray Technology 24 [4] (2015) 637-643.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Nevrlá B., Vilémová M., Boldyryeva H.: Overview of processing technologies for tungsten-steel composites and FGMs for fusion applications. Nukleonika 60 [2] (2015) 267-273.
[Kudowa Summer School „Towards Fusion Energy“. Kudowa Zdrój, 09.06.2014-13.06.2014]
[ Link ]
 
 Medřický J., Curry N., Pala Z., Vilémová M., Chráska T., Johansson J., Markocsan N.: Optimization of High Porosity Thermal Barrier Coatings Generated with a Porosity Former. Journal of Thermal Spray Technology 24 [4] (2015) 622-628.
[ Link ]
 
 Vilémová M., Matějíček J., Nevrlá B., Chernyshova M., Gasior P., Kowalska-Strzeciwilk E., Jäger A.: Heat load and deuterium plasma effects on SPS and WSP tungsten. Nukleonika 60 [2] (2015) 275-283.
[Kudowa Summer School 2014 "Towards Fusion Energy"/12./. Kudowa Zdrój, 09.06.2014-13.06.2014]
[ Link ]
 
 Ctibor P., Nevrlá B., Pala Z., Sedláček J., Soumar J., Kubatík T., Neufuss K., Vilémová M., Medřický J.: Study on the plasma sprayed amorphous diopside and annealed fine-grained crystalline diopside. Ceramics International 41 [9] (2015) 10578-10586.
[ Link ]
 
 Ganvir A., Curry N., Markocsan N., Nylen P., Vilémová M., Pala Z.: Influence of Microstructure on Thermal Properties of Columnar Axial Suspension Plasma Sprayed Thermal Barrier Coatings. ITSC 2015: Thermal Spray 2015: Proceedings from the International Thermal Spray Conference. Russell Township : ASM International, 2015 - (McDonald, A.; Agarwal, A.; Bolelli, G.; Concustell, A.; Lau, Y.; Toma, F.; Turunen, E.; Widener, C.), s. 498-505 ISBN 978-1-62708-093-4. - (ASM International).
[International Thermal Spray Conference and Exposition 2015. Long Beach, California (US), 11.04.2015-14.05.2015]
 Mušálek R., Vilémová M., Matějíček J., Taltavull C., Lopez Galisteo A.J.: In-situ Observation of Ongoing Microstructural Changes in Functionally Graded Thermal Spray Coating during Mechanical Loading. Proceedings of the Twenty Eighth International Conference on Surface Modification Technologies. India : Valardocs, 2015 - (Sudarshan, T.; Vuoristo, P.; Koivuluoto, H.), s. 571-578 ISBN 978-81-926196-1-3.
[International Conference on Surface Modification Technologies/28./. Tampere (FI), 16.06.2014-18.06.2014]
[ Link ]
 
 Aussems D.U.B., Nishijima D., Brandt C., van der Meiden H.J., Vilémová M., Matějíček J., De Temmerman G., Doerner R.P., Lopes Cardozo N.J.: The occurrence and damage of unipolar arcing on fuzzy tungsten. Journal of Nuclear Materials 463 [August] (2015) 303-307.
[PLASMA-SURFACE INTERACTIONS 21: International Conference on Plasma-Surface Interactions in Controlled Fusion Devices. Kanazawa, 26.05.2014-30.05.2014]
[ Link ]
 
 Kubatík T., Vilémová M., Mušálek R., Janata M.: Mechanical and chemical properties of plasma sprayed bronze CuAl10 coating on magnesium and magnesium alloy AZ91. Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology, ICCT 2015. Prague : Czech Society of Industrial Chemistry, 2015 - (Kalenda, P.; Lubojacký, J.), s. 230-234 ISBN 978-80-86238-79-1. - (ICCT).
[International Conference on Chemical Technology-ICCT2015/3./. Mikulov (CZ), 13.04.2015-15.04.2015]
[ Link ]
 
 Kubatík T., Pala Z., Neufuss K., Vilémová M., Mušálek R., Stoulil J., Slepička P., Chráska T.: Metallurgical bond between magnesium AZ91 alloy and aluminium plasma sprayed coatings. Surface and Coatings Technology 282 [November] (2015) 163-170.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Nevrlá B., Čech J., Vilémová M., Klevarová V., Haušild P.: Mechanical and Thermal Properties of Individual Phases Formed in Sintered Tungsten-Steel Composites. Acta Physica Polonica. A 128 [4] (2015) 718-721.
[International Symposium on Physics of Materials /13./. Praha, 31.08.2014-04.09.2014]
[ Link ]
 
2014Nohava J., Mušálek R., Matějíček J., Vilémová M.: A contribution to understanding the results of instrumented indentation on thermal spray coatings - Case study on Al2O3 and stainless steel. Surface and Coatings Technology 240 [February] (2014) 243-249.
[ Link ]
 
 Brožek V., Pala Z., Vilémová M., Kubatík T., Mušálek R., Nevrlá B., Mastný L.: Composites of titanium carbide with scandium matrix. METAL 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, conference proceedings. Ostrava : Tanger Ltd, 2014, E90-E90. ISBN 978-80-87294-52-9.
[METAL 2014,International Conference on Metallurgy and Materials/23./. Brno (CZ), 21.05.2014-23.05.2014]
 Chráska T., Medřický J., Mušálek R., Vilémová M., Pala Z., Cinert J.: Post-treatment of plasma sprayed amorphous ceramic coatings by spark plasma sintering. ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition, Abstracts (including manuscripts on CD-ROM). Düsseldorf : DVS Media GmbH, 2014, s. 617-622. ISBN 978-3-87155-574-9. - (DVS-Berichte. 302).
[ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition. Barcelona (ES), 21.05.2014-23.05.2014]
[ Link ]
 
 Brožek V., Kubatík T., Vilémová M., Mušálek R., Mastný L.: Silicon carbide for chemical application prepared by SPS method. Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Prague : Czech Society of Industrial Chemistry, 2014 - (Kalenda, P.; Lubojacký, J.), s. 129-134 ISBN 978-80-86238-64-7.
[Mezinárodní chemicko-technologická konference/2./. Mikulov (CZ), 07.04.2014-09.04.2014]
 Vilémová M., Nevrlá B., Matějíček J., Mušálek R.: Influence of Preheating Temperature on the Quality of the Interface between Plasma Sprayed Coatings and Substrate. Key Engineering Materials. Vol. 606. Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2014 - (Haušíld, P.; Materna, A.; Vilémová, M.), s. 183-186 ISSN 1662-9795. - (606).
[International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2013/10./. Kutná Hora (CZ), 06.11.2013-08.11.2013]
[ Link ]
 
 Ctibor P., Nevrlá B., Pala Z., Sedláček J., Kubatík T., Neufuss K., Vilémová M., Medřický J.: Study on the Plasma Sprayed Diopside. Vrstvy a povlaky 2014. Trenčín : Knihviazačstvo, 2014, s. 23-28. ISBN 978-80-970824-3-7.
[Vrstvy a povlaky 2014. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 20.10.2014-21.10.2014]
[ Link ]
 
 Kubatík T., Chráska T., Pala Z., Vilémová M., Mušálek R., Kotlan J., Brožek V., Dubský J.: SiC-Ti composites fabricated by pulsed electric current sintering. Proceedings of the Euro PM2014 Congress. Salzburg : European Powder Metallurgy Association, 2014. ISBN 978-1-899072-45-3.
[Euro powder metallurgy 2014 Congress and Exhibition. Salzburg (AT), 21.09.2014-24.09.2014]
[ Link ]
 
 Medřický J., Vilémová M., Chráska T., Curry N., Markocsan N.: Optimization of High Porosity Thermal Barrier Coatings Generated with a Porosity Former. ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition, Abstracts (including manuscripts on CD-ROM). Düsseldorf : DVS Media GmbH, 2014, s. 680-685. ISBN 978-3-87155-574-9. - (DVS-Berichte. 302).
[ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition. Barcelona (ES), 21.05.2014-23.05.2014]
 Nevrlá B., Vilémová M., Matějíček J.: THERMAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF TUNGSTEN COMPACTS PREPARED BY SPS. Proceedings of XIIIth youth symposium on experimental solid mechanics. Praha : Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, 2014 - (Kytýř, D.; Zlámal, P.; Růžička, M.), s. 80-83 ISBN 978-80-01-05556-4.
[Youth symposium on experimental solid mechanics /13./. Děčín (CZ), 29.06.2014-02.07.2014]
[ Link ]
 
 Curry N., Janikowski W., Pala Z., Vilémová M., Markocsan N.: Impact of impurity content on the sintering resistance and phase stability of dysprosia- and yttria-stabilized zirconia thermal barrier coatings. Journal of Thermal Spray Technology 23 [1-2] (2014) 160-169.
[International Thermal Spray Conference (ITSC2013). Busan, 13.05.2013-15.05.2013]
[ Link ]
 
2013Matějíček J., Vilémová M., Mušálek R., Sachr P., Horník J.: The Influence of Interface Characteristics on the Adhesion/Cohesion of Plasma Sprayed Tungsten Coatings. Coatings 3 [2] (2013) 108-125.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Kavka T., Bertolissi G., Ctibor P., Vilémová M., Mušálek R., Nevrlá B.: The Role of Spraying Parameters and Inert Gas Shrouding in Hybrid Water-Argon Plasma Spraying of Tungsten and Copper for Nuclear Fusion Applications. Journal of Thermal Spray Technology 22 [5] (2013) 744-755.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Pejchal V., Vilémová M., Matějíček J.: Multiple-Approach Evaluation of WSP Coatings Adhesion/Cohesion Strength. Journal of Thermal Spray Technology 22 [2-3] (2013) 221-232.
[International Thermal Spray Conference (ITSC). Houston, 21.05.2012-24.05.2012]
[ Link ]
 
 Mastný L., Vilémová M., Brožek V.: Nanočástice zlata připravené metodou LPPS. ChemZi 9 [1] (2013) 176-177.
[Zjazd chemikov/65./. Tatranské Matliare, 09.09.2013-13.09.2013]
[ Anotace ]
 Mušálek R., Dlabáček Z., Vilémová M., Pala Z., Matějíček J., Chráska T.: Preparation of multiphase materials with spark plasma sintering. METAL 2013 Conference Proceedings: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava : Tanger spol. s r.o, 2013, s. 1625-1625. ISBN 978-80-87294-39-0.
[METAL 2013: International Conference on Metallurgy and Materials/22./. Brno (CZ), 15.05.2013-17.05.2013]
[ Link ]
 
2012Vilémová M., Matějíček J., Mušálek R., Nohava J.: Application of Structure-Based Models of Mechanical and Thermal Properties on Plasma Sprayed Coatings. Journal of Thermal Spray Technology 21 [3-4] (2012) 372-382.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Pejchal V., Pala Z., Vilémová M., Matějíček J.: Adhezní/kohezní zkoušení žárových nástřiků při namáhání smykem. Vrstvy a povlaky 2012. Trenčín : LISS a.s, 2012 - (Šošovičková, J.), s. 69-74 ISBN 978-80-970824-1-3.
[Vrstvy a Povlaky 2012. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 08.10.2012-09.10.2012]
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Vilémová M., Nevrlá B., Matějíček J.: Mechanical and thermal properties of tungsten composite coatings. Vrstvy a povlaky 2012. Trenčín : LISS a.s, 2012 - (Šošovičková, J.), s. 135-140 ISBN 978-80-970824-1-3.
[Vrstvy a Povlaky 2012. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 08.10.2012-09.10.2012]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Vilémová M., Matějíček J., Pejchal V.: Multiple-Approach Evaluation of WSP Coatings Adhesion/Cohesion Strength. Thermal Spray 2012: Proceedings from the International Thermal Spray Conference and Exposition. Materials Park, Ohio : ASM International, 2012 - (Lima, R.; Agarwal, A.; Hyland, M.; Lau, Y.; Li, C.; McDonald, A.; Toma, F.), s. 746-751 ISBN N. - (ASM International).
[International Thermal Spray Conference 2012 (ITSC 2012). Houston (US), 21.05.2012-24.05.2012]
[ Link ]
 
2011Mušálek R., Vilémová M., Pejchal V., Matějíček J.: Studie relevantnosti stanovení přilnavosti v tahu pro WSP nástřiky. Vrstvy a povlaky 2011. Trenčín : LISS,a.s, 2011 - (Šošovičková, J.) S. 117-122. ISBN 978-80-970824-0-6.
[Vrstvy a Povlaky 2011. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 17.10.2011-18.10.2011]
 Vilémová M., Matějíček J., Mušálek R.: Application of structure-based models of mechanical and thermal properties on plasma sprayed coatings. International Thermal Spray Conference (ITSC 2011). Düsseldorf : DSV-German Welding Society, 2011. S. 635-643. ISBN 978-3-87155-268-7.
[International Thermal Spray Conference 2011(ITSC2011). Hamburk (DE), 27.09.2011-29.09.2011]
 Vilémová M., Siegl J., Matějíček J., Mušálek R.: Effect of the grit blasting exposure time on the adhesion of Al2O3 and 316L coatings. International Thermal Spray Conference (ITSC 2011). Düsseldorf : DSV-German Welding Society, 2011. S. 1001-1006. ISBN 978-3-87155-268-7.
[International Thermal Spray Conference 2011(ITSC2011).. Hamburg (DE), 27.09.2011-29.09.2011]
2010Mušálek R., Matějíček J., Vilémová M., Kovářík O.: Non-Linear Mechanical Behavior of Plasma Sprayed Alumina Under Mechanical and Thermal Loading. Journal of Thermal Spray Technology 19 [1-2] (2010) 422-428.
[International Thermal Spray Conference (ITSC 2009):Expanding Thermal Spray Performance to New Markets and Applications. Las Vegas, NV, 04.05.2009-07.05.2009]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Vilémová M., Matějíček J.: Bonded Interface Technique for Failure Analysis of Thermal Spray Coatings. Vrstvy a povlaky 2010. Trenčín : LISS a.s, 2010 - (Šošovičková, J.) S. 63-68. ISBN 978-80-970514-2-6.
[Vrstvy a povlaky 2010. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 04.10.2010-05.10.2010]
 Vilémová M., Matějíček J., Choi B.: INVESTIGATION OF RESIDUAL STRESS STATE INFLUENCE ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF WC-12%Co COATINGS. Vrstvy a povlaky 2010. Trenčín : LISS a.s, 2010 - (Šošovičková, J.) S. 95-100. ISBN 978-80-970514-2-6.
[Vrstvy a povlaky 2010. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 04.10.2010-05.10.2010]
2009Mušálek R., Matějíček J., Vilémová M., Kovářík O.: Non-Linear Mechanical Behavior of Plasma Sprayed Coatings under Mechanical and Thermal Loading. Expanding Thermal Spray Performance to New Markets and Applications: Proceedings of the 2009 International Thermal Spray Conference. Materials Park, Ohio, USA : International Thermal Spray Association, 2009 - (Marple, B.; Hyland, M.; Lau, Y.; Li, C.; Lima, R.; Montavon, G.) S. 914-919. ISBN 978-1-61503-004-0.
[International Thermal Spray Conference ,ITSC 2009. Las Vegas (US), 04.05.2009-07.05.2009] [ CZ ] 
[ Anotace ]