Development of stabilized plasma (WSP) torch based technology
Project ID:FR-TI2/702
Provider:Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
Period:Mar 01, 2010 - Dec 30, 2013
Recipient -- coordinator:VÚK Panenské Břežany, s.r.o. -- Ing. Vladivoj OÄŤenášek, CSc.
Co-recepient(s) / PI(s):Institute of Plasma Physics, Czech Academy of Sciences, Prague -- Ing. Tomáš Chráska, PhD.
Inovační technologické centrum - VÚK, a.s. -- Ing. Petr Romaniak, CSc.
Co-investigators from IPPP. Ctibor, J. Matějíček, V. Brožek

Aims of the project: The project is concerned with technology of plasma spraying using water stabilized plasma torch. The project subject involves the ceramic and metallic materials plasma spraying process that could be used for preparation of products exhibiting specific properties. The project is aimed at the accomplishment of the physically proven plasma spraying methods and the transfer of existing basic research results into practice. The main goal of the project is utilization of innovation potential of this technology.

Results:

BroĹľek V., KubatĂ­k T., Chráska T., Mušálek R., Janata M., MastnĂ˝ L.: Chemical aspects of antiballistic cermets preparation. Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology, ICCT 2015. Prague : Czech Society of Industrial Chemistry, 2015 - (Kalenda, P.; LubojackĂ˝, J.), s. 218-224 ISBN 978-80-86238-79-1. - (ICCT). [ Abstract ] [ Link ]
[International Conference on Chemical Technology-ICCT2015/3./. Mikulov (CZ), 13.04.2015-15.04.2015]

MatÄ›jĂ­ÄŤek J., VilĂ©mová M., Mušálek R., Sachr P., HornĂ­k J.: The Influence of Interface Characteristics on the Adhesion/Cohesion of Plasma Sprayed Tungsten Coatings. Coatings 3 [2] (2013) 108-125. [ Abstract ] [ Link ]

MatÄ›jĂ­ÄŤek J., Kavka T., Bertolissi G., Ctibor P., VilĂ©mová M., Mušálek R., Nevrlá B.: The Role of Spraying Parameters and Inert Gas Shrouding in Hybrid Water-Argon Plasma Spraying of Tungsten and Copper for Nuclear Fusion Applications. Journal of Thermal Spray Technology 22 [5] (2013) 744-755. [ Abstract ] [ Link ]

BroĹľek V., KutĂ­lek Z., Bertolissi G., MastnĂ˝ L.: KeramickĂ© povlaky pĹ™ipravenĂ© metodou LPPS. APROCHEM 2012 SbornĂ­k pĹ™ednášek. Praha : PCHE – PetroChemEng, 2012, s. 587-592. ISBN 978-80-02-02376-0. - (2). [ Abstract ]
[Chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2012/21./. Kouty nad Desnou (CZ), 23.04.2012-25.04.2012]

Kavka T., MatÄ›jĂ­ÄŤek J., Ctibor P., HrabovskĂ˝ M.: Spraying of metallic powders by hybrid gas/water torch and the effects of inert gas shrouding. Journal of Thermal Spray Technology 21 [3-4] (2012) 695-705. [ Abstract ] [ Link ]

Bertolissi G., Mušálek R., BroĹľek V., Chráska T.: Experiments on implementation of liquid precursor plasma spray technology on WSP® torch. Vrstvy a povlaky 2012. TrenÄŤĂ­n : LISS a.s, 2012 - (Ĺ ošoviÄŤková, J.), s. 7-12 ISBN 978-80-970824-1-3. [ Abstract ] [ Link ]
[Vrstvy a Povlaky 2012. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 08.10.2012-09.10.2012]

Kavka T., MatÄ›jĂ­ÄŤek J., Ctibor P., HrabovskĂ˝ M.: Spraying of metallic powders by hybrid gas/water torch and the effects of inert gas shrouding. DVS Berichte, vol. 276( Proceedings of the International thermal spray conference 2011). DĂĽsseldorf : DVS Media GmbH, 2011. S. 1373-1380. ISBN 978-3-87155-268-7. - (ITSC. 2011. 276). [ Abstract ]
[International Thermal Spray Conference 2011(ITSC2011).. Hamburg (DE), 27.09.2011-29.09.2011]

Brožek V., Chráska T., Mušálek R., Neufuss K.: Chemické aspekty přípravy protibalistické kovokeramiky plazmovou depozicí. APROCHEM 2011 Sborník přednášek. Praha : PCHE – PetroChemEng, 2011. S. 577-584. ISBN 978-80-02-02311-1.
[Chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2011/20./. Kouty nad Desnou (CZ), 11.04.2011-13.04.2011]

Ctibor P.: ZpĹŻsob vĂ˝roby keramickĂ©ho fotoaktivnĂ­ho plátu a keramickĂ˝ fotoaktivnĂ­ plát vyrobenĂ˝ tĂ­mto zpĹŻsobem. 2014. VlastnĂ­k: Ăšstav fyziky plazmatu,v.v.i. Datum udÄ›lenĂ­ patentu: 20.08.2014. ÄŚĂ­slo patentu: 304765 [ Link ]