Influence of defects on properties of bio-compatible high entropy alloys
Project ID:GA17-17016S
Provider:Czech Science Foundation
Period:Jan 01, 2017 - Dec 31, 2019
Recipient -- coordinator:Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague -- RNDr. Jan Kuriplach, CSc.
Co-recepient(s) / PI(s):Institute of Plasma Physics, Czech Academy of Sciences, Prague -- RNDr. František Lukáč, Ph.D.
UJP PRAHA a.s. -- Ing. Jaroslav Málek, Ph.D.
Co-investigators from IPPR. Mušálek, M. Vilémová, J. Cinert, T. Chráska

Aims of the project: a

Results:

Bartha K., Zháňal P., Stráský J., Čížek J., Dopita M., Lukáč F., Harcuba P., Hájek M., Polyakova V., Semenova I., Janeček M.: Lattice defects in severely deformed biomedical Ti-6Al-7Nb alloy and thermal stability of its ultra-fine grained microstructure. Journal of Alloys and Compounds 588 [5. 6. 2019] (2019) 881-890. [ Abstract ] [ Link ]

Čížek J., Haušild P., Cieslar M., Melikhova O., Vlasák T., Janeček M., Král R., Harcuba P., Lukáč F., Zýka J., Málek J., Moon J., Kim H.S.: Strength enhancement of high entropy alloy HfNbTaTiZr by severe plastic deformation. Journal of Alloys and Compounds 768 (2018) 924-937. [ Abstract ] [ Link ]

Lukáč F., Dudr M., Mušálek R., Klečka J., Cinert J., Čížek J., Chráska T., Čížek J., Melikhova O., Kuriplach J., Zyka J., Málek J.: Spark plasma sintering of gas atomized high-entropy alloy HfNbTaTiZr. Journal of Materials Research 33 [19] (2018) 3247-3257. [ Abstract ] [ Link ]

Klečka J., Lukáč F., Dudr M.: Influence of the Surface Condition of Specimens on the Size of Coherently Diffracting Domains. Solid State Phenomena. Vol. 270. Zürich: Trans Tech Publications Ltd., 2017 - (Kasl, J.), s. 124-129. Scientific.Net. ISBN 978-3-0357-1241-4. ISSN 1662-9779. [ Abstract ] [ Link ]
[Conference: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II(14.CCMPPS2017)/14./. Mariánské Lázně (CZ), 06.06.2017-08.06.2017]