Studium vlivu dopantů na fotokatalytickou aktivitu plazmově nanesených vrstev oxidů titanu
ID projektu:IAAX00430803
Poskytovatel:Grantová agentura AV ČR
Období:01.01.2008 - 31.12.2010
Příjemce - koordinátorÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Praha
Hlavní řešitel:Ing. Pavel Ctibor, PhD.
Spolupříjemce / hl. řešitel(é):Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. -- Mgr Václav Štengl, PhD
Spoluřešitelé z ÚFPV. Brožek, T. Chráska

Cíle projektu: Úkolem projektu je prověřit účinek vložených atomů do struktury oxidu titaničitého, tzv. dopantů, (projevující se zvýšeným kvantovým výtěžkem fotokatalytické reakce, případně posunem absorpce světla k vyšším vlnovým délkám), ve specifických podmínkách plazmově deponovaných vrstev. Náplní navrhovaného projektu je studium vlivu chemického složení, fázového složení a mikrostrukturních charakteristik vícesložkových prášků na bázi TiO2 na změny fyzikálních vlastností a fotokatalytické aktivity vrstev připravených z těchto prášků. Metodou použitou k vytváření vzorků vrstev bude technika plazmového nástřiku za použití vodou stabilizovaného plazmatronu. Výsledné znalosti vztahů: Parametry tvorby výchozího prášku – jeho chování v plazmatu – strukturní charakter a fotoaktivita vytvořených vrstev, budou využity k zlepšení fyzikálních, technických a fotokatalytických vlastností materiálů na bázi oxidů titanu.

Související výsledky:

Ctibor P., Pala Z., Štengl V., Mušálek R.: Photocatalytic activity of visible-light-active iron-doped coatings prepared by plasma spraying. Ceramics International 40 [1] (2014) 2365-2372. [ Link ]

Ctibor P., Štengl V., Pala Z.: Photocatalytic Activity of Titanium Oxide – Iron Oxide Coatings Prepared by Plasma Spraying. American Chemical Science Journal 3 [4] (2013) 387-400. [ Link ]

Ctibor P., Štengl V., Píš I., Zahoranová T., Nehasil V.: Plasma sprayed TiO2: The influence of power of an electric supply on relations among stoichiometry, surface state and photocatalytic decomposition of acetone. Ceramics International 38 [4] (2012) 3453-3458. [ Link ]

Ctibor P., Ageorges H., Štengl V., Murafa N., Píš I., Zahoranová T., Nehasil V., Pala Z.: Structure and properties of plasma sprayed BaTiO(3) coatings: Spray parameters versus structure and photocatalytic activity. Ceramics International 37 [7] (2011) 2561-2567. [ Link ]

Ctibor P., Štengl V., Zahálka F., Murafa N.: Microstructure and performance of titanium oxide coatings sprayed by oxygen-acetylene flame. Photochemical & Photobiological Sciences 10 [3] (2011) 403-407. [ Link ]

Ctibor P., Hrabovský M.: Plasma sprayed TiO2: The influence of power of an electric supply on particle parameters in the flight and character of sprayed coating. Journal of the European Ceramic Society 30 [15] (2010) 3131-3136. [ Link ]

Ctibor P., Štengl V., Zahálka F., Murafa N.: Microstructure and performance of titanium oxide coatings sprayed by oxygen-acetylene flame. Proceedings of the 6th European meeting on solar chemistry and photocatalysis: Environmental applications (SPEA 6). Prague : ICT Prague Press, 2010 - (Krýsa, J.) S. 144-145. ISBN 978-80-7080-750-7.
[European meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications (SPEA6)/6th./. Prague (CZ), 13.06.2010-16.06.2010]

Ctibor P., Štengl V., Ageorges H.: PLASMA SPRAYED PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE BaTiO3. Zborník prednášok Vrstvy a povlaky 2010. Trenčín : LISS a.s, 2010. S. 11-16. ISBN 978-80-970514-2-6. [ Link ]
[Vrstvy a povlaky 2010. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 04.10.2010-05.10.2010]

Murafa N., Štengl V., Ctibor P., Houšková V.: Microscopic and structural characterization of high velocity oxygen-flue and atmospheric plasma sprayed coatings. NANOCON 2009 Conference Proceedings. Ostrava : TANGER, 2009. S. 270-275. ISBN 978-80-87294-13-0.
[Nanocon 2009 / Conference with International Participation /1./. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 20.10.2009-22.10.2009]

Štengl V., Ageorges H., Ctibor P., Murafa N.: Atmospheric plasma sprayed (APS) coatings of Al2O3–TiO2 system for photocatalytic application. Photochemical & Photobiological Sciences 8 [5] (2009) 733-738. [ Anotace ] [ Link ]
[European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis:Environmental Applications /5th./. Palermo, 04.10.2008-08.10.2008]

Ctibor P., Štengl V., Neufuss K.: Atmospheric plasma sprayed (APS) coatings of Al2O3–13%TiO2 for photocatalytic application. Journées Européennes de la PhotocatalyseJEP 2009. Trollhattan : Cité Mondiale- Bordeaux, 2009 - (Lacombe, S.) S. 32-35. ISBN N. [ Anotace ]
[Journées Européennes de la PhotocatalyseJEP 2009. Bordeaux (FR), 21.09.2009-22.09.2009]

Štengl V., Murafa N., Ctibor P., Bakardjieva S., Černý Z., Zahálka F.: Atmospheric Plasma Sprayed (APS) coatings of TiO2 for photocatalytic application. Global roadmap for ceramics and ICC2 - Proceedings. Verona : Italian Ceramic Federation, 2008 - (Bellosi, A.; Babini, G.) 6-P139-ID773. ISBN 978-88-8080-084-2. [ Anotace ] [ Link ]
[International congress on Ceramics/2nd./. Verona (IT), 29.06.2008-04.07.2008]

Ctibor P., Neufuss K., Štengl V.: Structure and Properties of Plasma Sprayed TiO2 Ceramics. New Nanotechniques. Hauppauge, NY : NOVA Science Publishers, 2009 - (Malik, A.; Rawat, M.) S. 115-161. ISBN 978-1-60692-516-4 [ Anotace ] [ Link ]