Nové materiály na bázi wolframu
ID projektu:GA104/05/0540
Poskytovatel:Grantová agentura České republiky
Období:01.01.2005 - 31.12.2007
Hlavní řešitel:Doc. Ing. Vlastimil Brožek, DrSc.

Cíle projektu: V rámci grantu budou studovány a experimentálně ověřeny plazmochemické způsoby redukce wolframových sloučenin, vedoucí k získání wolframu s vysokou slinovací aktivitou, která umožní zvýšit hustotu kompaktních produktů nad dosavadní technologickou hranici. Použití neizotermického vodíkového plazmatu umožní iniciaci redukčních procesů při nízké teplotě neutrálního plynu a vysoké teplotě elektronů, což způsobí zvýšení koncentrace atomárního vodíku a ovlivní kinetiku redukčního procesu i morfologii produktu. Součástí projektu budou experimenty současného legování in situ přísadami titanu, mědi, lithia a lanthanoidů, zabudovanými ve výchozích prekurzorech. Produktem mohou být jak vysoce termoemisní materiály, tak i nové pseudoslitiny a sloučeniny, vhodné k plazmové depozici v generátoru WSPR. Pro tyto účely budou studovány vztahy mezi chemickým složením, morfologií a granulometrií vstupních reaktantů a produkty jejich plazmové depozice.

Dosažené výsledky: Výzkum plazmochemické redukce wolframových prekurzorů prokázal možnost získání vysoce reaktivního wolframového prášku, který lze slinout samostatně nebo s příměsemi (jako cermety) při teplotách do 2000°C, což lze provést v technicky méně náročných zaříze

Související výsledky:

Dufek V., Brožek V., Šarman L.: Wolfram versusTungsten. EURO PM 2007 Proceedings. Shrewsbury, UK : EPMA Shrewsbury, 2007. S. 425-429. ISBN 978-1-899072-30-9. [ Anotace ]
[International Powder Metallurgy Congress & Exhibition EURO PM 2007. Toulouse (FR), 15.10.2007-17.10.2007]

Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Wolframové filtry. Proceedings 16th International Metallurgical & Material Conference. Ostrava : Tanger s.r.o, 2007. S. 118-123. ISBN 978-80-86840-33-8. [ Anotace ]
[International Metallurgical & Material Conference/16th./. Hradec nad Moravicí (CZ), 22.05.2007-24.05.2007]

Brožek V., Neufuss K.: Kovové a keramické filtry pro vysokoteplotní aplikace. Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha : PCHE Praha, 2007. S. 2239-2244. ISBN 978-80-02-01892-6. [ Anotace ]
[APROCHEM 2007. Milovy (CZ), 16.04.2007-18.04.2007]

Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Behavior of tungsten carbide in water stabilized plasma. Powder Metallurgy Progress 7 [4] (2007) 213-220. [ Anotace ]

Brožek V., Hrabovský M., Janča J., Sember V., Domlátil J.: Photocatalysers activated by water stabilized plasma radiation. 18th International Symposium on Plasma Chemistry, Abstracts and Full Papers. Kyoto : International Plasma Chemistry Society, 2007 - (Tachibana, K.; Takai, O.; Ono, K.; Shirafuji, T.) S. 125-128. ISBN 978-4-9903773-3-5. [ Anotace ]
[International Symposium on Plasma Chemistry/18th./. Kyoto (JP), 26.08.2007-31.08.2007]

Brožek V., Ctibor P., Matějíček J., Rohan P., Janča J.: Consolidation of tungsten disilicide by plasma spraying. Acta Technica CSAV 52 [3] (2007) 311-320. [ Anotace ]

Brožek V., Ctibor P., Matějíček J., Rohan P., Janča J.: Consolidation of Tungsten Disilicide WSi2 by Plasma Spraying. EURO PM 2007 Proceedings. Shrewsbury, UK : EPMA Shrewsbury, 2007. S. 431-436. ISBN 978-1-899072-30-9. [ Anotace ]
[International Powder Metallurgy Congress & Exhibition EURO PM 2007. Toulouse (FR), 15.10.2007-17.10.2007]

Brožek V., Janča J., Šrank Z.: Plasmachemical preparation of nanometric powders. 18th International Symposium on Plasma Chemistry, Abstracts and Full Papers. Kyoto : International Plasma Chemistry Society, 2007 - (Tachibana, K.; Takai, O.; Ono, K.; Shirafuji, T.) S. 167-167. ISBN 978-4-9903773-3-5. [ Anotace ]
[International Symposium on Plasma Chemistry/18th./. Kyoto (JP), 26.08.2007-31.08.2007]

Brožek V., Janča J., Šrank Z.: Plasmachemical preparation of nanometric powders. 18th International Symposium on Plasma Chemistry, Abstracts and Full Papers. Kyoto : International Plasma Chemistry Society, 2007 - (Tachibana, K.; Takai, O.; Ono, K.; Shirafuji, T.) S. 579-583. ISBN 978-4-9903773-3-5. [ Anotace ]
[International Symposium on Plasma Chemistry/18th./. Kyoto (JP), 26.08.2007-31.08.2007]

Domlátil J., Mastný L., Šrank Z., Brožek V.: Fotoaktivní katalyzátory na bázi WO3. Sborník přednášek 15. konference APROCHEM 2006, 24.-26.4.2006 Milovy. Praha : PCHE-PetroChemEng, 2006. s. 2239-2244. ISBN 80-02-01812-5. - (2). [ Anotace ]
[Aprochem 2006 /15./. Milovy (CZ), 24.04.2006-26.04.2006]

Brožek V., Domlátil J.: Spray drying of multi-component suspensions with different density. Summaries. Praha : Česká společnost chemického inženýrství, 2006 - (Novosad, J.) s. 1395-P5.137. ISBN 80-86059-45-6. [ Anotace ]
[International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2006/17th./. Praha (CZ), 27.08.2006-31.08.2006]

Domlátil J., Brožek V., Janča J., Eliáš M.: Structural dependence of photocatalytic properties of tungsten oxide. Development of Materials Science in Research and Education, Proceedings of the 16th Joint Seminar. Praha : CSCA, 2006 - (Nitsch, K.; Rodová, M.) s. 20-21. ISBN 80-901-748-7-6. [ Anotace ]
[Development of Materials Science in Research and Education, Joint Seminar 2006 /16./. Valtice (CZ), 12.09.2006-15.09.2006]

Domlátil J., Brožek V.: Využití plazmového emitoru UV-záření při fotokatalýze směsí WO3-MoO3. Chemické listy 100 [8] (2006) 624. [ Anotace ]
[Sjezd chemických společností/58th./. Ústí nad Labem, 4.9.2006-8.9.2006]

Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Wolframové a wolframkarbidové filtry a membrány. Chemické listy 100 [8] (2006) 8. [ Anotace ]
[Sjezd chemických společností/58./. Ústí nad Labem, 4.9.2006-8.9.2006]

Brožek V., Domlátil J., Mastný L., Šrank Z., Janča J., Eliáš M.: Photocatalytic properties of plasma treated tungsten oxide. Summaries. Praha : Česká společnost chemického inženýrství, 2006 - (Novosad, J.) s. 215-P7.71. ISBN 80-86059-45-6. [ Anotace ]
[International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2006/17th./. Praha (CZ), 27.08.2006-31.08.2006]

Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Plazmová depozice cermetů s wolframovou matricí. METAL 2006. Ostrava : Tanger, 2006. s. 86-91. ISBN 80-86840-18-2. [ Anotace ] [ Link ]
[International Metallurgical & Materials Conference /15th./. Hradec nad Moravicí (CZ), 23.05.2006-25.05.2006]

Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Preparation of tungsten filters and membranes. Proceedings 9th International Conference on Inorganic Membranes 9ICIM. Lillehammer - Norway : Ed.Bredesen & Raeder, SINTEF, Norway, 2006. s. 637-640. ISBN 82-14-04026-5. [ Anotace ]
[International Conference on Inorganic Membranes 9ICIM /9th./. Lillehammer, Norway (NO), 25.06.2006-29.06.2006]

Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Zpracování karbidu wolframu v nízkoteplotním plazmatu. Sborník přednášek 14. Konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2005,. Praha : PetroChemEng, 2005. s. 449-454. ISBN 80-02-01755-2. [ Anotace ]
[Aprochem 2005 /14./. Milovy (CZ), 24.10.2005-26.10.2005]

Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Plazmová depozice wolframových povlaků. Sborník přednášek METAL 2005. Ostrava : Tanger s.r.o. Ostrava, 2005. s. 89-95. ISBN 80-86840-13-1. [ Anotace ]
[International Metallurgical and Materials Conference/14th./. Hradec nad Moravicí (CZ), 24.05.2005-26.05.2005]

Brožek V., Eliáš M., Janča J.: Redukce wolframanových prekurzorů v plazmatu buzeném ve směsi vodíku a vhodného uhlovodíku. ChemZi 1 [1] (2005) 167. [ Anotace ]
[Zjazd chemických spoločností /57./. Tatranské Matliare, 05.09.2005-08.09.2005]