Kontinuální plazmochemická syntéza karbidu boru
ID projektu:GA104/01/0149
Poskytovatel:Grantová agentura České republiky
Období:01.01.2001 - 31.12.2003
Hlavní řešitel:Ing. Pavel Ctibor
SpoluřešiteléV. Brožek

Cíle projektu: Karbid boru - třetí nejtvrdší průmyslově vyráběná látka s použitím v jaderné energetice, jako abrazivo nebo jako reaktant při výrově boridů a speciální neoxidové pancéřové keramiky -je energeticky náročný produkt, který se dosud v ČR nevyrábí. Vzhledem k

Dosažené výsledky: Cílem projektu bylo, optimalizovat podmínky a složení prekurzorů při syntéze karbidu boru v plazmovém generátoru. Karbid boru se doposud vyrábí v obloukových pecích. Tento produkt je spečený a pro praktické použití se musí drtit. Při značné tvrdosti je p

Související výsledky:

Brožek V., Ctibor P.: Způsob přípravy sferoidního karbidu boru. Ustav fyziky plazmatu AV CR. Datum podání přihlášky: 29.12.2003. Datum udělení patentu: 3.4.2006. 3 s. PV 2003-3570 [ Anotace ]

Ctibor P., Brožek V., Hofman R.: Boron carbide synthesis by plasma spray process. Proceedings of 16th International Symposium on Plasma Chemistry. Bari : Department of Chemistry, University of Bari, 2003 - (d'Agostino, R.; Favia, P.; Fracassi, F.; Palumbo, F.) s. -.
[International Symposium on Plasma Chemistry/16th./. Taormina (IT), 22.06.2003-27.06.2003]

Ctibor P., Roussel O., Tricoire A.: Unmelted particles in plasma sprayed coatings. Journal of the European Ceramic Society 23 [-] (2003) 2993-2999.

Brožek V., Dufek V., Harok V., Rohan P.: Improvement in boron nitride ceramics prepared by electroconsolidation. Ceramics - Silikáty 47 [4] (2003) 135-140.

Matějíček J., Nanobashvili S., Ctibor P., Brožek V., Neufuss K., Chráska P.: Properties of Boron Carbide Coatings and Free-Standing Parts Prepared by WSP(r). Materials Week 2001. Frankfurt : WerkstoffInformationsgesselschaft, 2002. s. článek č.914. ISBN 3-88355-302-6.
[Materials Week 2001.. Mnichov (DE), 01.10.2001-04.10.2001]

Dubský J., Matějíček J.: Stresses and Young's moduli in thermally sprayed coatings. International Thermal Spray Conference Proceedings. Düsseldorf : DVS, 2002 - (Lugscheider, E.; Berndt, C.) s. 606-609. ISBN 3-87155-783-8.
[International Thermal Spray Conference.. Essen (DE), 04.03.2002-06.03.2002]

Matějíček J., Neufuss K., Ctibor P., Rohan P., Dubský J., Chráska P., Brožek V.: WSP-Sprayed Boron Carbide Coatings for Fusion Applications. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2002. Düsseldorf : DVS, 2002 - (Lugscheider, E.; Berndt, C.) s. 1-5. ISBN 3-87155-783-8.
[International Thermal Spray Conference.. Essen (DE), 04.03.2002-06.03.2002]