Nástřiky s nízkým Z pro fúzní reaktory
ID projektu:DV4/04(TW0)
Poskytovatel:Euratom v rámci EFDA (European Fusion Development Agreement)
Období:01.01.2000 - 31.12.2001
Hlavní řešitel:Ing. Jiří Matějíček, PhD.
SpoluřešiteléP. Chráska, K. Neufuss, V. Brožek, P. Ctibor, J. Dubský, P. Rohan

Cíle projektu: Vnitřní komponenty výzkumných fúzních reaktorů vyžadují speciální materiály odolné v extrémních podmínkách. Jelikož klasické "jednolité" materiály (oceli, slitiny apod.) jsou již na hranici svých možností, je třeba vyvíjet nové druhy materiálů - například kompozity a povlaky. Konkrétně pro tento účel je třeba pokrýt ocelové konstrukční díly materiálem s nízkým Z, jakým je například karbid bóru. Cílem tohoto projektu je vývoj nástřiků karbidu bóru pomocí vodou stabilizovaného plazmatu, s využitím jeho vysoké teploty a entalpie a schopnosti nanést velké množství materiálu. Konkrétní kroky zahrnují: - vývoj a optimalizaci technologie nanášení karbidu bóru - charakterizaci nástřiků elektronovou mikroskopií, rtg. difrakcí, DTA a dalšími technikami - stříkání a testování alternativních materiálů pro komponenty fúzních reaktorů

Související výsledky:

Matějíček J., Chráska P., Linke J.: Thermal Spray Coatings for Fusion Applications — Review. Journal of Thermal Spray Technology 16 [1] (2007) 64-83. [ Anotace ] [ DOI ]

Nanobashvili S., Matějíček J., Žáček F., Stöckel J., Chráska P., Brožek V.: Plasma Sprayed Coatings for RF Wave Absorption. Journal of Nuclear Materials 307-311 [-] (2002) 1334-1338. [ Link ]

Matějíček J., Nanobashvili S., Ctibor P., Brožek V., Neufuss K., Chráska P.: Properties of Boron Carbide Coatings and Free-Standing Parts Prepared by WSP(r). Materials Week 2001. Frankfurt : WerkstoffInformationsgesselschaft, 2002. s. článek č.914. ISBN 3-88355-302-6.
[Materials Week 2001.. Mnichov (DE), 01.10.2001-04.10.2001]

Matějíček J., Neufuss K., Ctibor P., Rohan P., Dubský J., Chráska P., Brožek V.: WSP-Sprayed Boron Carbide Coatings for Fusion Applications. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2002. Düsseldorf : DVS, 2002 - (Lugscheider, E.; Berndt, C.) s. 1-5. ISBN 3-87155-783-8.
[International Thermal Spray Conference.. Essen (DE), 04.03.2002-06.03.2002]