Rozvoj technologií na bázi vodou stabilizovaného plazmatronu WSP
ID projektu:FR-TI2/702
Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Období:01.03.2010 - 30.12.2013
Příjemce -- koordinátor:VÚK Panenské Břežany, s.r.o. -- Ing. Vladivoj Očenášek, CSc.
Spolupříjemce / hl. řešitel(é):Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Praha -- Ing. Tomáš Chráska, PhD.
Inovační technologické centrum - VÚK, a.s. -- Ing. Petr Romaniak, CSc.
Spoluřešitelé z ÚFPP. Ctibor, J. Matějíček, V. Brožek

Cíle projektu: Předkládaný projekt se zabývá technologií plazmového stříkání pomocí vodou stabilizovaného plazmatronu. Předmět řešení zahrnuje proces plazmového stříkání keramických i kovových materiálů, kterými lze získat výrobky se specifickými vlastnostmi. Projekt je zaměřen na dopracování fyzikálně ověřených postupů plazmového stříkání a přenos dosavadních výsledků základního výzkumu do praxe. Cílem projektu je využít inovačního potenciálu, který tato technologie má.

Související výsledky:

Brožek V., Kubatík T., Chráska T., Mušálek R., Janata M., Mastný L.: Chemical aspects of antiballistic cermets preparation. Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology, ICCT 2015. Prague : Czech Society of Industrial Chemistry, 2015 - (Kalenda, P.; Lubojacký, J.), s. 218-224 ISBN 978-80-86238-79-1. - (ICCT). [ Link ]
[International Conference on Chemical Technology-ICCT2015/3./. Mikulov (CZ), 13.04.2015-15.04.2015]

Matějíček J., Vilémová M., Mušálek R., Sachr P., Horník J.: The Influence of Interface Characteristics on the Adhesion/Cohesion of Plasma Sprayed Tungsten Coatings. Coatings 3 [2] (2013) 108-125. [ Link ]

Matějíček J., Kavka T., Bertolissi G., Ctibor P., Vilémová M., Mušálek R., Nevrlá B.: The Role of Spraying Parameters and Inert Gas Shrouding in Hybrid Water-Argon Plasma Spraying of Tungsten and Copper for Nuclear Fusion Applications. Journal of Thermal Spray Technology 22 [5] (2013) 744-755. [ Link ]

Brožek V., Kutílek Z., Bertolissi G., Mastný L.: Keramické povlaky připravené metodou LPPS. APROCHEM 2012 Sborník přednášek. Praha : PCHE – PetroChemEng, 2012, s. 587-592. ISBN 978-80-02-02376-0. - (2). [ Anotace ]
[Chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2012/21./. Kouty nad Desnou (CZ), 23.04.2012-25.04.2012]

Kavka T., Matějíček J., Ctibor P., Hrabovský M.: Spraying of metallic powders by hybrid gas/water torch and the effects of inert gas shrouding. Journal of Thermal Spray Technology 21 [3-4] (2012) 695-705. [ Link ]

Bertolissi G., Mušálek R., Brožek V., Chráska T.: Experiments on implementation of liquid precursor plasma spray technology on WSP® torch. Vrstvy a povlaky 2012. Trenčín : LISS a.s, 2012 - (Šošovičková, J.), s. 7-12 ISBN 978-80-970824-1-3. [ Link ]
[Vrstvy a Povlaky 2012. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 08.10.2012-09.10.2012]

Kavka T., Matějíček J., Ctibor P., Hrabovský M.: Spraying of metallic powders by hybrid gas/water torch and the effects of inert gas shrouding. DVS Berichte, vol. 276( Proceedings of the International thermal spray conference 2011). Düsseldorf : DVS Media GmbH, 2011. S. 1373-1380. ISBN 978-3-87155-268-7. - (ITSC. 2011. 276).
[International Thermal Spray Conference 2011(ITSC2011).. Hamburg (DE), 27.09.2011-29.09.2011]

Brožek V., Chráska T., Mušálek R., Neufuss K.: Chemické aspekty přípravy protibalistické kovokeramiky plazmovou depozicí. APROCHEM 2011 Sborník přednášek. Praha : PCHE – PetroChemEng, 2011. S. 577-584. ISBN 978-80-02-02311-1.
[Chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2011/20./. Kouty nad Desnou (CZ), 11.04.2011-13.04.2011]

Ctibor P.: Způsob výroby keramického fotoaktivního plátu a keramický fotoaktivní plát vyrobený tímto způsobem. 2014. Vlastník: Ústav fyziky plazmatu,v.v.i. Datum udělení patentu: 20.08.2014. Číslo patentu: 304765 [ Anotace ] [ Link ]