Samopasivační wolframové slitiny
ID projektu:*MAT-3.1.1-T005
Poskytovatel:Euratom
Období:07.07.2018 - 31.12.2019
Příjemce -- koordinátor:Forschungszentrum Jülich GmbH -- Andrey Litnovsky
Spolupříjemce / hl. řešitel(é):Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching -- Rudolf Neu
Spoluřešitelé z ÚFPM. Vilémová, J. Klečka, J. Čížek, J. Medřický