Vysokoteplotní příprava pokročilých žáruvzdorných materiálů indukčně vázaným plazmatem v kontrolované atmosféře
ID projektu:GA19-14339S
Poskytovatel:Grantová agentura České republiky
Období:01.01.2019 - 31.12.2021
Příjemce - koordinátorÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Praha
Hlavní řešitel:Ing. Tomáš Chráska, Ph.D.
Spolupříjemce / hl. řešitel(é):Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické, Praha -- Ing. Ondřej Kovářík Ph.D.
Spoluřešitelé z ÚFPF. Lukáč, J. Čížek, J. Klečka, J. Matějíček, R. Mušálek, M. Vilémová, . Csáki

Cíle projektu: Komponenty první stěny termojaderných zařízení musí odolat působení plazmatu a neutronového toku při zachování potřebných mechanických vlastností a zároveň splňovat přísné bezpečnostní požadavky. Pokročilé žáruvzdorné komponenty na bázi wolframu jsou vyvíjeny pro svůj potenciál dostát těmto často protichůdným požadavkům ve formě slitin, kompozitů a gradovaných vrstev. Tyto materiály jsou teprve ve stádiu vývoje a jsou vyráběny čistě laboratorními metodami. Technologie RF-ICP (indukčně vázané plazma) je škálovatelný způsob přípravy materiálů, který může vyřešit nevýhody dosavadních postupů. Ochranná atmosféra RF-ICP zabraňuje oxidaci deponovaných materiálů. Axiální podávání nanášeného materiálu nabízí přímou a unikání možnost přípravy wolframových slitin a kompozitů, které mohou být formovány do gradovaných vrstev a tvořit celek s pokročilými termomechanickými vlastnostmi. Rozsáhlá diagnostika přinese hlubší pochopení depozičních procesů, vztahu mezi procesními parametry a vlastnostmi vytvořeného materiálu a povede k přípravě wolframových materiálů s požadovanými vlastnostmi.